Per Erik Østlie Entreprenør AS
 
*
*  
Startsiden | Om oss | Brosjyre | Arbeid | Bildearkiv | Kontakt
*
 
Service
For oss er et prosjekt mer enn å reise et byggverk eller å fullføre et oppdrag. Like viktig er hele prosessen rundt, helt fra vi for første gang snakker sammen om prosjektet til lenge etter at bygget er tatt i bruk. I hele planleggings- og byggeperioden betrakter vi oss like mye som en servicebedrift som en entreprenør. Vi har lang erfaring i vårt fag, og vi ønsker å dele vår kompetanse med kunden. Derfor gir vi råd i den innledende fasen, tilbyr prosjektering og tegninger o.l., slik at resultatet blir optimalt. Vi gir også prisgaranti for det ferdige prosjektet, og vi følger nøye opp alle garantiforpliktelser.

Vi har ord på oss for å være både løsnings- og kompromissorienterte. For oss er det kundens behov som bestemmer våre resultater.
  Produkter og tjenester * Totalentrepriser
* Mur- og betongarbeid
* Næringsbygg
* Driftsbygg
* Eneboliger
* Omsorgsleiligheter
* Barnhager
* Restaurering
* Tilbygg
* Nybygg
 
Kunskap gir gode løsninger
Firmaet har positive medarbeidere med høy faglig kompetanse. Flere har vært i bedriften i mange år og kjenner både metoder og marked meget godt. Dette gjør oss i stand til å leve opp til målsettingen om å være en ledende entreprenørbedrift både når det gjelder kvalitet, kompetanse, størrelse og lønnsomhet.

I våre lokaler i Vågsenteret brukes moderne produksjonsutstyr. Aktiv bruk av IT er en naturlig del av vår hverdag. Vi er overbevist om at fokusering på indre og ytre miljø vil lede til bedre effektivitet og kvalitet. For oss er det viktig å påvirke våre kunder, leverandører, underleverandører og øvrige til å følge våre miljømål. Gode rutiner og egne prosjektplaner sikrer at målsettinger blir implementert og etterleves.
 
Godt arbeidsmiljø
I Bygg- og Tømmermester Per-Erik Østlie a.s verdsetter vi våre medarbeidere. Fagfolkene er bedriftens viktigste ressurs. Sammen er vi opptatt av å arbeide målrettet i felles retning. Et vidt alderspenn fra lærlinger til garvede veteraner er vår styrke. Vi følger med i utviklingen og ivaretar håndverkets tradisjoner. Hos oss hersker en god arbeidsmoral og et bra arbeidsmiljø. Vi tar vare på våre ansatte. Betingelsene er bra, og jobbene er mange og varierte. Vi har et godt arbeidsmiljø, som det er fint å være en del av.
 
Lærlinger
Vi holder faget i hevd ved å ha lærlinger i staben til enhver tid. Ikke bare styrker dette vår interne kompetanse, men det sikrer at håndverksfaget fortsetter å gro – også i lokalsamfunnet. Hos oss er det utviklingsmuligheter og utfordringer.
 
Vi bygger med tradisjon og solid håndverk

Bygg- og Tømmermester Per-Erik Østlie a.s ønsker å avlevere en individuell signatur, kombinert med erfaring, tradisjon og faglig tyngde. Ved å kombinere interesse for faget og løsningsorientert arbeid på kundens premisser, jobber vårt serviceinnstilte mannskap for felles ideologi. Gode referanser og fornøyde kunder er bevis på at våre interne redskaper gir bra resultater. Seriøst samarbeid er en forutsetning for vellykkede sluttprodukter. At kunder kommer tilbake, ser vi som et bevis på at vi lykkes underveis!

 
MESTERHUS

MesterhusMesterhus er organisert som et landsomfattende kjedeforetak av frittstående byggmesterfirmaer.
Per-Erik Østlie a.s har vært med i denne kjeden i mange år.

Grunntanken er å bygge kvalitetshus, bygget av din lokale byggmester, forankret i tradisjon, fagkunnskap, seriøsitet og solid håndverk i hele byggeprosessen.

For oss som din lokale Mesterhusleverandør, betyr det at du ikke bare har tilgang på et godt utvalg av katalogboliger. Du får også nyte godt av vår tilgang til de beste materialene, en stor kunnskapsbase og kontinuerlig oppgradering innen fagets stadige utvikling.

 
  *
*
 
*
   
Startsiden | Om oss | Brosjyre | Arbeid | Bildearkiv | Kontakt
   
*
 
 
Levert av Nettools.no